Kancelaria RF zrzesza adwokatów, radców prawnych i specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Na terenie całego kraju pomożemy Państwu we wszystkich sporach i postępowaniach sądowych z zakresu między innymi prawa cywilnego, upadłościowego czy gospodarczego.

Małgorzata

Radca prawny – posiada bogate i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami, głównie w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także w szeroko rozumianych sprawach konsumentów uwikłanych w produkty finansowe o wysokim stopniu ryzyka. Z powodzeniem reprezentuje poszkodowanych przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki oferujące toksyczne produkty, w tym kredyty waloryzowane kursem CHF, a także obligatariuszy GetBack S.A. oraz innych emitentów, posiadaczy certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, posiadaczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat. Doświadczenie procesowe zdobyła także w walce z bankowym tytułem egzekucyjnym i nakazami zapłaty wydawanymi na rzecz banku, postępowaniu przeciwegzekucyjnym.  Prowadzi również sprawy z szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności sprawy odszkodowawcze i spadkowe oraz z zakresu prawa rzeczowego. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną oraz pro bono.

Jacek

Jest prawnikiem w czwartym pokoleniu. Po ukończeniu w 2004 r. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pełnił funkcje asystenta sędziego w Naczelnym Sadzie Administracyjnym. Od 2006 r. Jacek  jest członkiem warszawskiej izby adwokackiej. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe z dziedziny prawo karne gospodarcze i karne skarbowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jacek od 2016 r. jest wykładowca aplikantów adwokackich izby warszawskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie karno – gospodarczym.

Katarzyna

Adwokat specjalizująca się w procesach cywilnych, prowadzonych z udziałem dużych instytucji finansowych oraz konsumentów, w tym w m.in zakresie prawa bankowego, od 9 lat zdobywa doświadczenie procesowe pracując w jednej z wiodących kancelarii warszawskich.

Jeżeli masz pytania, skorzystaj z poniższego formularza.