Upadłość gospodarcza


Upadłość gospodarcza to proces zmierzający do równomiernego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, do zachowania przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że obowiązkiem niewypłacalnego dłużnika jest złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, bez względu na późniejszą decyzję sądu. Upadłość gospodarcza jest procesem przeznaczonym dla osób prowadzących działalność, a w rozumieniu ogólnym – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową,  spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnika spółki partnerskiej. 


Warto zaznaczyć, że jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku na pokrycie kosztów związanych z procesem upadłości, to wniosek zostanie oddalony przez Sąd. Nie wyczerpuje to jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej.

Jesteś przedsiębiorcą w takiej sytuacji? Jeśli myślisz, że nie ma już dla Ciebie rozwiązania – skontaktuj się z nami! Nasza Kancelaria jest przeznaczona właśnie dla Ciebie! 

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Naszych klientów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, przeprowadzimy przez oba procesy upadłościowe, ponieważ złożenie wniosku przez przedsiębiorce bezpośrednio na upadłość konsumencką, wiązałoby się z ryzykiem oddalenia go przez Sąd, na skutek nie wywiązania się z obowiązku spoczywającego na przedsiębiorcy, jakim jest wyczerpanie drogi postępowania upadłości gospodarczej. 

Upadłość konsumencka 


Wraz z nowelizacją przepisów prawa upadłościowego, każdy kto zmaga się z problemami finansowymi może liczyć na pomoc.

Upadłość konsumencka to szansa na nowy start!

Dzięki usługom świadczonym przez naszą Kancelarię, osoby zadłużone zyskują realną możliwość uporządkowania swojej sytuacji życiowej i materialnej. Nasz zespół w pierwszej kolejności dokonuje wnikliwej analizy każdego przypadku niewypłacalności, uczciwie oceniając szanse na ogłoszenie przez dłużnika upadłości. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację oraz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Udzielamy wsparcia prawnego na drodze pozasądowej a także na wszystkich etapach postępowania sądowego. Gwarantujemy osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy.

Dbamy nie tylko o to aby konsument zyskał szanse na pozbycie się długów, ale konsekwentnie dążymy do tego by uwolnienie od zadłużenia stało się faktem i odnalazło wyraz w orzeczeniu sądu o całkowitym umorzeniu zobowiązań