W ostatnich latach mamy do czynienia z lawinowym wzrostem zadłużenia sektora transportowego, co skutkuje coraz większa liczbą firm, które wymagają interwencji prawnej.


Problemy finansowe mogą przybrać różne natężenia. Na początku są to opóźnienia w ratach, nawarstwiające się zaległe faktury, kary z leasingów, wezwania do zapłaty od kontrahentów. Jeśli na tym etapie firma nie pozyska środków wierzyciele podejmują stanowcze kroki i działania windykacyjne by finalnie skierować sprawę na drogę sądową.

Kluczowym czynnikiem jest chłodna weryfikacja sytuacji i czas reakcji. Od tego zależą nie tylko możliwości działań ale tez szanse ich powodzenia.