Prowadzimy sprawy klientów którzy nabyli poniższe instrumenty finansowe.

  • Obligacje GetBack S.A.
  • Certyfikaty WI Inwestycje Rolne FIZ
  • Certyfikaty WI Vivante FIZAN
  • Certyfikaty WI Lasy Polskie FIZAN
  • Certyfikaty WI Selektywny FIZAN
  • Jednostki uczestnictwa w Lartiq TFI (były Trigon)

Osoby zainteresowane odzyskaniem pieniędzy, zapraszamy do kontaktu