Darmowa analiza umowy CHF

Pozew w 14 dni

 • Analiza umowy
 • Konsultacja - 0 zł
 • Pozew w 14 dni

Prześlij do nas:

 • umowę kredytową z załącznikami
 • aneksy (jeśli były zawierane)
 • informacje o nadpłatach kredytu
 • regulamin (jeżeli posiadasz)
Do przesłania dokumentów skorzystaj z poniższego formularza

Załącz pliki (pdf, jpg, zip, rar)

Max. size: 500,0 MB

Nr telefonu

Wprowadź email, na który wyślemy wyliczenia oraz ofertę

Wprowadź dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na dokładność wyliczeń

Pamiętaj, że im więcej informacji prześlesz,
tym bardziej precyzyjne będą wyliczenia!

Zgody

Oświadczenie

Jeszcze tylko 1 krok, a otrzymasz:

 • informacje o możliwych rozwiązaniach →
 • jak będziemy walczyć
 • orientacyjną kwotę roszczeń →
 • o co będziemy walczyć
 • wzór umowy współpracy →
 • przejrzyste i zrozumiałe warunki
 • kilka warianów płatności →
 • zależy nam na Twoim komforcie,
    więc dostosujemy się do Ciebie
 • To, co nas wyróżnia

 • Do 2 dni robimy analizę umowy CHF.
 • Do 14 dni składamy pozew przeciwko bankowi.
 • Do 3 dni informujemy Ciebie o statusie Twojego wniosku w sądzie.
 • Jesteś na bieżąco z Twoją sprawą.
 • Mamy elastyczną formę rozliczania (abonament, raty).
 • Wszystkie instancje w jednej cenie.

 • Najczęściej zadawane pytania


  Czy z moim kredytem mogę iść na spór z bankiem?

  Niemal każda umowa kredytu frankowego zawiera tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone zapisy, które w niejasny sposób określały zasady przewalutowania, a tym samym naruszały dobry interes kredytobiorcy. Są one punktem wyjścia do złożenia pozwu przeciwko bankowi. Zasadność złożenia pozwu oraz kierunek dalszych działań przedstawimy Ci po analizie Twojej umowy.

  O co mogę walczyć w sądzie?

  W zależności od tego czy Twój kredyt jest denominowany (wartość kredytu wyrażona w walucie obcej i przeliczona na złotówki), czy indeksowany (wartość wyrażona w złotówkach, a w chwili uruchomienia przeliczona na walutę obcą), możesz żądać unieważnienia umowy, albo przewalutowania kredytu na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania.

  Pozew indywidualny czy zbiorowy?

  Jak dotąd nie zapadł przychylny kredytobiorcom żaden wyrok w sprawie kredytów frankowych, która była prowadzona za pomocą pozwu zbiorowego. Trzeba też mieć na uwadze, że postępowanie z pozwem zbiorowym może być nawet kilkukrotnie dłuższe.

  Ile potrwa proces?

  Kompletowanie dokumentów i złożenie pozwu zajmie około 14 dni. Nie można sztywno określić ile potrwa prowadzenie sprawy. Zbliżony czas postępowania w sądzie pierwszej instancji to około 12 miesięcy.

  Czy warto czekać z decyzją o złożeniu pozwu?

  Po 10 latach roszczenie o zwrot nadpłaconych rat ulega przedawnieniu. Należy pamiętać, że kwota dochodzona przez kredytobiorców starających się uwolnić kredyt od waluty obcej maleje z każdym miesiącem.

  Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

  Najwyżej cenimy sobie spokój i bezpieczeństwo naszych Klientów. W związku z tym, w zależności od Twoich preferencji, przedstawimy Ci kilka wariantów płatności naszego wynagrodzenia, a tym samym prowadzenia sprawy. Wyróżnia nas przejrzystość świadczonych usług. Nie zaskoczą Cię żadne nieprzewidziane koszty!