Rynnowy zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej konfiguracji dna. Brzegi na ogół wysokie i strome, tylko na krańcach płaskie. Zbiornik ma kilka połączeń z sąsiednimi jeziorami, m.in. u wschodnich brzegów dopływ z Dąbrowy Wielkiej, z południowych krańców wypływa rzeka Wel. Dojazd do jeziora podobnie jak do Dąbrowy Wielkiej. Jezioro objęte strefą ciszy.